19 Οκτωβρίου 2018


Το AllForBlue είναι ένας παγκόσμιος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε το 2017 από την Κατερίνα Τοπούζογλου και σκοπός του είναι η προστασία των ωκεανών και των κατοίκων του -και ιδιαίτερα ων καρχαριών. Συγχρόνως, η ομάδα του AllForBlue πραγματοποιεί καθαρισμούς και ακτές και θάλασσες με σκοπό να επαναφέρει την αγνότητα των υδάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες που περιβάλλονται από θάλασσα.

Τα σεμινάρια σχετικά με την ευαισθητοποίηση για τους καρχαρίες και τη συντήρηση των ωκεανών, η ομάδα του AllForBlue στοχεύει στην ενημέρωση των μελλοντικών γενεών για τον σημαντικό ρόλων των καρχαριών στο οικοσύστημα και την προστασία τους από το κυνήγι των ανθρώπων.

Στους καθαρισμούς, τα σκουπίδια συγκεντρώνονται από θάλασσες και ακτές, ζυγίζονται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το υλικό τους, ενώ τα αποτελέσμα του καθαρισμού καταγράφονται σε παγκόσμιο database.

Δείτε το video και βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το AllForBlue εδώ.πηγή

© all weird stories | Powered by: Blogger |